Sexisme lingüístic en els documents /comunicació

Sexisme lingüístic en els documents /comunicació

Sexisme lingüístic en els documents /comunicació   En lloc de Proposem Què fem? Destinatari Persona destinatària Demandant Part demandant cal donar preferència als recursos que no comporten l’ús de formes dobles Els representants de.. Representants de.. Els...
Sexisme lingüístic a la feina II

Sexisme lingüístic a la feina II

Sexisme lingüístic a la feina II Cal utilitzar formes no personals del verb i substituir genèrics masculins per al·lusions a càrrecs   En lloc de Proposem Què fem? Que opinen els nostres oients? I vostè que opina? Vols formar part de la nostra comunitat...
El sexisme lingüístic a la feina

El sexisme lingüístic a la feina

El sexisme lingüístic a la feina Utilitzar de manera no sexista el llenguatge és important: visibilitza les dones i trenca els estereotips que fomenten la desigualtat. És un gest que ens ajudarà a construir un món més just i igualitari.   En lloc de Proposem Els...
Estereotips de gènere (tasques de la llar)

Estereotips de gènere (tasques de la llar)

Estereotips de gènere (tasques de la llar) Heu escoltat alguna vegada la frase: “El meu home m’ajuda en les tasques de la casa”? Aquesta frase ja determina qui es el responsable de les tasques de casa i el rol del home es purament...
Estereotips i rols de gènere (aparença física)

Estereotips i rols de gènere (aparença física)

Estereotips i rols de gènere (aparença física) L’aparença física no escapa de certs estereotips i el masclisme amb el que han estat educats/des homes i dones,es reflecteix perfectament en el quadre: DONES HOMES Han de ser guapes, primes i joves Poden ser...