Sexisme lingüístic en els documents /comunicació

 

En lloc de Proposem Què fem?
Destinatari Persona destinatària
Demandant Part demandant cal donar preferència als recursos que no comporten l’ús de formes dobles
Els representants de.. Representants de..
Els delegats o les delegades Els delegats o delegades recomanem doblar el nom però no l’article
L’interventor la intervenció delegada
L’interessat persona interessada cal donar preferència als recursos que no comporten l’ús de formes dobles
el sol·licitant la persona sol·licitant
%d bloggers like this: