Treball multa una empresa per bretxa salarial amb una sanció molt greu de 15.625 euros

La inspecció de treball proposa aquesta sanció per discriminar les dones amb sous inferiors als dels homes entre el 31% i 39%

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través de la Inspecció de Treball, ha aixecat acta de sanció molt greu per una quantia de 15.625 euros a una empresa del sector de l’hoteleria i monitoratge que discriminava salarialment les dones treballadores.

L’empresa, de la demarcació de Barcelona, es dedica a la gestió integral del servei de menjador en diverses escoles de Barcelona.

L’acta de la Inspecció de Treball proposa una sanció molt greu, un cop analitzat el registre retributiu de les persones que treballen a l’empresa, perquè la companyia discrimina salarialment per raó de sexe en abonar quantitats inferiors a les dones treballadores que porten a terme la mateixa feina que els homes als equips de cuina…..

Seguir llegint

%d bloggers like this: