Igualtat de tracte i no discriminació

De què parlem? Quins són els conceptes que cal tenir en compte quan parlem de discriminacions

•Discriminació directa. Quan es dona un tractament desfavorable intencionat i deliberat.Negar l’entrada a un local pel color de la pell.Una immobiliària només lloga habitatges a persones de nacionalitat espanyola.

•Discriminació indirecta. És un criteri o una pràctica aparentment neutra que és susceptible de provocar un desavantatge concret a una persona o a un grup de persones, o bé dificulta l’accés a un servei o a un dret.Una empresa només contracta homes i dones que fan 1,75 m d’alçada. Per terme mitjà les dones fan una alçada d’1,65 m. Així, l’empresa exclou més dones que homes encara que no s’ ho hagi plantejat de manera conscient.

•Discriminació múltiple. Quan en una mateixa persona es donen situacions diverses de discriminació per motius d’edat, sexe, classe social, origen nacional o ètnic, etc.Ser dona, immigrada i treballadora.

•Discriminació interseccional. És la desigualtat que viu una persona o un grup social a causa del creuament entre diferents eixos com ara l’edat, el sexe, l’orientació sexual, la classe social, l’origen nacional i/o ètnic, etc. És una desigualtat específica que en cap cas és la suma dels diferents eixos i que requereix respostes i solucions específiques.Una persona trans i de religió musulmana viu una realitat diferent que fa que no es pugui beneficiar de la mateixa manera dels recursos que té a l’abast que una persona sense cap adscripció religiosa.

Seguir llegint

%d bloggers like this: