Orientacions i obligacions de l’empresa respecte a les persones LGBTI

L’heterosexisme, l’homofòbia i la transfòbia encara són presents en el nostre model de relacions laborals. Tot i que s’han incorporat millores a alguns convenis col·lectius, a meses sectorials de la funció pública i a altres regulacions, cal arbitrar mesures per posar fi a discriminacions laborals encobertes que sovint afecten lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals.

Tot i que en aquests últims anys els agents socials i econòmics han fet una gran tasca en defensa dels drets laborals, la divisió sexual del treball i la interpretació discriminatòria dels gèneres segueixen sent la pauta que regula moltes de les relacions laborals.

La discriminació més cruel la pateixen homes i dones transsexuals que, en una situació de vulnerabilitat, poden arribar a situacions d’exclusió social.

Seguir llegint

%d bloggers like this: