Una nova mesura entra en vigor per controlar la bretxa salarial entre homes i dones, que actualment ronda el 22%.

Catalunya, segons dades recollides a finals del passat mes de febrer, la bretxa salarial entre homes i dones era de 6.350 euros. Els homes, amb un sou mitjà de 28.640€ anuals, superen els 22.290€ de les dones. Es tracta d’una situació que no és nova i porta molts anys produint-se, però a partir d’aquest 14 d’abril de 2021 podria millorar. La raó la trobem en la mesura aprovada pel govern que demana a totes les empreses que compten amb assalariats tinguin un registre de salaris per poder comprovar amb més facilitat si hi ha cap irregularitat. Us ho expliquem.

“Amb aquest Reial Decret, es regula el principi de transparència retributiva i l’obligació de la mateixa retribució per treball d’igual valor, els instruments de transparència retributiva com registres retributius, auditoria retributiva, el sistema de valoració de llocs de treball de la classificació professional continguda en l’empresa i en el conveni col·lectiu d’aplicació, i el dret d’informació de les persones treballadores”, ens indica la pàgina oficial del govern en el que s’anuncia aquest Decret.

D’acord amb el Directori Central d’Empreses (DIRCE) a 1 de gener de 2020 del Institut Nacional d’Estadística (INE), la mesura afecta gairebé a 1,5 milions d’empreses, ja que són les que tenen assalariats. Cal destacar que d’aquesta elevada xifra al voltant de 900.000 tenen només 1 o 2 empleats i que degut al petit volum que tenen aquest tipus d’empreses, moltes presenten dificultats per elaborar els registres que ens ocupen. Per aquest motiu, el Govern central ha creat una eina en línia voluntària i gratuïta.

Seguir llegint

%d bloggers like this: