‘Diferents però iguals’ és un projecte impulsat des de l’Àrea d’Igualtat de la FAGEM que vol fomentar les bones pràctiques per tal que l’empresariat pugui d’adoptar una cultura diversa i pro igualtat i no discriminar per qüestions de sexe, raça, orientació sexual o qualsevol altre condició.

Assolir entorns de treball productius, segurs i respectuosos per a totes les persones i combatre qualsevol tipus de discriminació ha estat i és una prioritat per a la FAGEM i en aquesta línia neix aquest projecte que vol mostrar a les empreses que comptar amb equips humans diversos i plurals pot esdevenir un element competitiu de primera magnitud, especialment si ve afavorit per un marc d’igualtat d’oportunitats.

Aquesta diversitat ha de permetre multiplicar la capacitat de creativitat i innovació de les persones, amb el valor afegit que suposen les seves experiències i habilitats diverses. Per contra, les actituds i pràctiques discriminatòries suposen un obstacle evident per gestionar aquesta diversitat. Per això, és especialment necessari desenvolupar tots aquells instruments que permetin a les empreses avançar vers la igualtat d’oportunitats i que, alhora, les converteixin en organitzacions adaptades a les noves demandes socials i econòmiques.

Exemple de bones pràctiques

La FAGEM ha entrevistat a cinc persones treballadores que ens mostren alguns dels beneficis que aporta la diversitat a les empreses i com el teixit empresarial podria millorar la diversitat i el tracte cap aquestes persones treballadores.