L’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe

16/12/2019

L’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe

Les conductes de naturalesa sexual o amb connotacions sexuals inclouen un ventall de comportaments molt ampli i abasten des d’accions aparentment innòcues fins a accions que són manifestament greus i constitueixen per si mateixes delicte penal.
A tall d’exemple, i sense ànim excloent ni limitador, es considera que els comportaments següents, per si sols o conjuntament amb d’altres, poden evidenciar
l’existència d’una conducta d’assetjament sexual:

Verbal
• Difondre rumors, preguntar o explicar sobre la vida sexual i les preferències
sexuals d’una persona.
• Fer comentaris o bromes sexuals obscenes.
• Fer comentaris grollers sobre el cos o l’aparença física.
• Oferir o pressionar per concretar cites compromeses o per participar en activitats lúdiques no desitjades.
• Fer demandes de favors sexuals.

No verbal
• Mirades lascives al cos.
• Gestos obscens.
• Ús de gràfics, vinyetes, dibuixos, fotografies o imatges d’Internet de contingut
sexualment explícit.
• Cartes, notes o missatges de correu electrònic de contingut sexual de caràcter
ofensiu.

Físic
• Apropament físic excessiu.
• Arraconar; buscar deliberadament quedar-se a soles amb la persona de forma
innecessària.

Encara no disposes de protocol per l’abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a la teva empresa?

Aquest pot existir de forma autònoma o, de manera habitual, dins el Pla d’Igualtat o dins el Pla de Prevenció de Riscos Laborals de l’Entitat.

Protocol per l’abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe

%d bloggers like this: