La FAGEM firma el Charter de la Diversitat

La Federació d’Associacions i Gremis Empresarials del Maresme (FAGEM) signa el Charter de la Diversitat una carta europea de principis que per visibilitzar el seu compromís amb la diversitat i la inclusió de l’àmbit laboral.

El Charter de la Diversitat és una iniciativa impulsada per la Fundación para la Diversidad a la que totes les empreses i institucions poden adherir-se sense cap cost, comprometent-se amb la necessitat d’estendre aquest missatge a tot l’entorn de l’empresa – treballadors, clients, proveïdors-. L’objectiu del Charter de la Diversitat és la creació d’un entorn laboral inclusiu, socialment sostenible, legalment respectuós amb les normatives vigents i empresarialment eficaç.

Els 10 principis sobre inclusió i diversitat que descriu el Charter de la Diversitat són:

Sensibilitzar: els principis d’igualtat d’oportunitats i de respecte a la diversitat han d’estar inclosos en els valors de l’empresa i ser difosos entre els empleats i empleades.

Avançar en la construcció d’una plantilla diversa: l’empresa ha de fomentar la integració de persones amb perfils diversos (independentment del seu gènere, orientació sexual, raça, nacionalitat, procedència ètnica, religió, creences, edat, discapacitat, etc.).

Promoure la inclusió: la integració ha de ser efectiva, evitant qualsevol tipus de discriminació (directa o indirecta) en el treball.

Considerar la diversitat en totes les polítiques de direcció de les persones: la gestió de la diversitat no ha de ser una pràctica de recursos humans més, sinó un factor transversal, que es trobi a la base de totes les decisions que es prenguin en aquest àmbit.

Promoure la conciliació a través d’un equilibri en els temps de treball, família i oci: les organitzacions han d’establir mecanismes que permetin l’harmonització de la vida laboral amb la vida familiar i personal de tots els treballadors i treballadores…

Seguir llegint

%d bloggers like this: