JORNADA:PROTOCOLS SOBRE LA PREVENCIÓ I L’ABORDATGE DE L’ASSETJAMENT SEXUAL I/O PER RAÓ DE SEXE A L’EMPRESA

La definició i implantació d’una política contra l’assetjament sexual i l’assetjament per raó́ de sexe a través d’un protocol d’actuació, acordat amb la representació de les persones treballadores, és un instrument clau per abordar i tractar el problema, atès que la millor manera d’actuar davant de l’assetjament és preventivament, amb polítiques dirigides a la igualtat efectiva de dones i homes i a la lluita per eradicar la discriminació́ estructural dels sexes.

En l’àmbit de l’empresa, una de les formes més efectives de materialitzar la prevenció és l’adquisició d’un compromís ferm de tolerància zero davant de l’assetjament, així com la creació d’un marc de relacions laborals igualitàries.

La FAGEM, amb l’objectiu de que totes les empreses del Maresme disposin del seu protocol contra l’assetjament sexual, ha creat diferents formacions relatives a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual a l’empresa.

dt., 29 juny 2021 15:00 – 17:00

Zoom

En la jornada online del proper 29 de juny, impartida per l’agent d’Igualtat de la FAGEM, Silvia Tosca, es tractaran els següents temes:

1.- La violència contra les dones amb dades

2.- Diferències en la victimització: homes i dones

3.- Desigualtat basada en el sistema sexe – gènere

4.- Rols de gènere

5.- Segregació ocupacional

6.- Llei 5/2008, del dret deles dones a eradicar la violència masclista

7.- L’assetjament(contextualització, causes)

8.- Via interna: fases

9.- Persona de referència

10.- Principis en l’assessorament

11.- Pautes d’actuació

12.- Informe de la comissió d’investigació

13.- Marc jurídic

Al final de la formació es proporcionarà un protocol estàndard que haureu de personalitzar, posar data i signar.

Aquesta jornada forma part dels Plans de Formació de l’àmbit de Catalunya, adreçats a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col·lectiva.

Amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

INSCRIU-T’HI