Incloure persones LGTBI com a consumidores contribueix a normalitzar la realitat social.

Des del punt de vista de les causes triades per desplegar la responsabilitat d’una empresa, la diversitat tan sols n’és una, i tot i que ara més que mai les empreses se n’adonen de la imperiosa necessitat d’aplicar-la, la fam al món, el medi ambient o els refugiats són assumptes que també requereixen atenció urgent.

La implementació de bones pràctiques de diversitat en una empresa quasi mai resulta fàcil.Si és una iniciativa del màxim òrgan de decisió requereix reconduir força inèrcies i una atenció i un compromís constant per part de l’alta direcció, el top management, fins que s’arriba a consolidar. No resulta fàcil tampoc garantir la continuïtat dels canvis a llarg termini.

La implementació de bones pràctiques de diversitat requereix reconduir força inèrcies i una atenció i un compromís constant per part de l’alta direcció, el top management, fins que s’arriba a consolidar ”

En la projecció externa la cultura empresarial es reflecteix a la missió i als valors, als mitjans que s’estableixen per assolir
els objectius, en la manera de mesurar-los o en la manera de corregir el rumb, quan calgui, és a
dir, la seva capacitat d’innovació.
Pel que fa a la projecció interna, el llenguatge comú, la manera de distribuir el poder i l’estatus o la manera de reconèixer o
censurar en són algunes de les representacions.

Hi ha quatre drivers principals per fer que la diversitat ben gestionada esdevingui un avantatge competitiu i no un llast en forma de despesa.
• Compliment normatiu, que es refereix a la necessitat d’adaptar-se a la norma del regulador.
• Negoci, ja sigui el disseny del producte, el canal de distribució, la gestió de proveïdors i en general totes les activitats primàries i de suport que formen la cadena de valor.

Les quatre són una unitat i la seva adequada gestió està dirigida a una única finalitat: Aportar valor al client i així complir amb la missió última de tota empresa que és la viabilitat.

El repte més gran a què es pot enfrontar un equip designat per desplegar una nova visió estratègica de la diversitat en
una empresa és una cultura arrelada fonamentada en valors incompatibles amb el respecte a la diferència com un avantatge
competitiu.

John Kotter defineix quines són les fases que garanteixen la transició efectiva a una nova cultura:


• Establir un sentit de la urgència
• Assignar un equip que lideri el canvi
• Desenvolupar una visió clara
• Comunicar aquesta visió
• Eliminar obstacles
• Planificar i obtenir quick wins
• Consolidar i produir més canvi
• Ancorar els canvis dins l’organització

L’adequada gestió de la diversitat i la inclusió en igualtat de totes les minories és un dels atributs que milloren la proposta de valor a les persones treballadores en cada una de les fases del seu cicle de vida.

Programa d’immersió
Cal treballar sempre la diversitat en totes les seves dimensions.
Sovint les empreses gandules que prefereixen deixar-se dur per les inèrcies al·leguen que les organitzacions no són homòfobes, que ho són les persones. Però sí que ho són si permeten que les persones que exerceixen l’homofòbia ho facin sense cap mena de control dins l’empresa.
Podem no compartir l’estil de vida dels nostres col·legues i ningú ens exigeix que l’aprovem, però el respecte és la línia que manté al marge qualsevol discrepància.
Les regles del joc han de quedar clares des del primer moment.

Gestió: cal treballar amb els grups d’aliats i amb els responsables de diversitat de les empreses; cal donar una passa endavant en la professionalització de la gestió de la diversitat.L’aplicació de la teoria del valor compartit fa treballar plegades administracions, organitzacions civils i empreses, diluint d’alguna manera les fronteres que les delimiten. Les empreses esdevenen un híbrid entre les organitzacions sense ànim de lucre i les comercials.

No és responsabilitat social, filantropia ni sostenibilitat sinó una nova manera d’augmentar el valor de l’empresa. Una nova
mentalitat per la qual l’empresa crea un valor compartit del qual també se’n beneficia i no es concentra tan sols en el seu
benefici directe. Una nova manera de crear innovació i d’entendre la productivitat.

La teoria del valor compartit constitueix la propera onada d’innovació i creixement en la forma de fer negocis.

“La desigualtat com una de les grans amenaces per a l’empresa del futur”

Descarrega’t el PDF

%d bloggers like this: