Guia de bones pràctiques en responsabilitat social empresarial

Tot i que l’administració promou aquestes accions, és l’empresa la que decideix implantar-les o no, és un acte voluntari. I d’això es tracta, que la responsabilitat social empresarial sigui singularment un concepte de baix cap a dalt, en què l’origen, la iniciativa, sigui l’empresa, l’empresari o empresària o gerent, i que la seva aplicació generalitzada aporti beneficis a tota la societat. Considerem aquest enfocament la clau de l’èxit de l’RSE, i la funció del sector públic ha de ser il·lustrar, desfermar i, en el seu cas, fer d’acompanyament, divulgador i altaveu dels beneficis que aporta tant a l’empresa com al seu entorn.

Descarrega’t la guia en PDF