Glossari de termes LGTBIQ (amb D)

de gènere fluid

Dit de la persona amb una identitat de gènere o una orientació sexual inclassificable o canviant.

de gènere no binari

demisexual

Persona que només sent atracció sexual envers persones de qui està enamorada o amb qui té una connexió romàntica o emocional.

despatologitzar

Deixar d’atribuir un caràcter patològic a una condició determinada.

L’activisme transgènere reivindica que es despatologitzi la transsexualitat, que és considerada un trastorn mental i és present encara en les darreres edicions del Manual diagnòstic i estadístic dels trastorns mentals (DSM-5, per a la cinquena edició, del 2013), publicat per l’Associació Psiquiàtrica Americana, i de la Classificació internacional

de malalties (CIM-10, per a la desena edició, del 2010), publicada per l’Organització Mundial de la Salut. El juny de 2018 es va anunciar que en l’onzena edició de la Classificació internacional de malalties.

La transsexualitat deixaria de ser considerada un trastorn i es classificaria dins l’apartat anomenat incongruència de gènere, en un nou capítol sobre condicions relacionades amb la salut sexual.

discriminació de segon ordre

Maltractament exercit contra persones o grups de persones pel fet de defensar persones o grups discriminats.

discriminació directa

Que implica el tractament desfavorable a una persona per la seva orientació sexual i/o identitat de gènere.

discriminació indirecta

La que pot tenir lloc quan s’estableix una normativa, clàusula o decisió aparentment neutra, les conseqüències de la qual situen les persones LGTBI en una situació de desavantatge respecte a la resta.

discriminació múltiple

La discriminació que es produeix quan una persona pateix una forma agreujada i específica de discriminació com a conseqüència de la concurrència o la interacció de diversos motius de discriminació…

Descarrega’t el glossari en PDF

%d bloggers like this: