Glossari de termes LGTBIQ (amb C)

cisgènere (o cis)

Persona que s’identifica amb el gènere que li va ser assignat en néixer segons les seves característiques biològiques. De vegades, s’atribueix a la forma cisgènere (i a les formes corresponents en les altres llengües) un sentit diferent al de cissexual i s’utilitza per qualificar les persones que se senten del gènere amb què socialment solen ser identificades, independentment de les seves característiques biològiques.

Segons aquesta concepció, serien persones cisgènere, per exemple, les nascudes amb característiques biològiques pròpies dels homes però que viuen com a dones o són identificades socialment com a dones.

El plural de l’adjectiu cisgènere és cisgènere (per exemple, persones cisgènere).

cissexual

Persona que se sent amb el gènere que li va ser assignat en néixer segons les seves característiques biològiques. El terme cissexual es contraposa a transsexual.

cisnormativitat

es cisnormativitat

Tendència a considerar tothom, per defecte, cissexual i a privilegiar socialment la cissexualitat com a model d’identitat de gènere.

cisnormatiu

Relatiu a la cisnormativitat.

coeducació

L’acció educativa que potencia la igualtat real d’oportunitats i l’eliminació de qualsevol mena de discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere…

Descarrega’t el glossari en PDF

%d bloggers like this: