Glossari bàsic de termes LGTBI

Acció positiva

Diferència de tracte orientada a prevenir, eliminar i, si escau, compensar qualsevol forma de discriminació en la seva dimensió col·lectiva o social, que s’ha d’aplicar mentre subsisteixin les situacions de discriminació que la justifiquen.

Adopció coparental

Adopció en què una persona pren com a fill legal el fill de la seva parella.

Adopció homoparental

Adopció en què l’adoptant és una persona homosexual o una parella del mateix sexe.

Adopció monoparental

Adopció en què el menor és pres com a fill legal per una única persona. Les parelles del mateix sexe recorren a l’adopció individual (només adopta legalment un dels membres de la parella) quan el país de procedència del menor no permet l’adopció conjunta a les parelles homosexuals. Posteriorment, si les lleis del país de destinació ho permeten, la parella de l’adoptant pot iniciar també el procés d’adopció del menor (adopció consecutiva).

Armari (sortir de l’)

Revelar, una persona del col·lectiu LGTBI, la seva orientació sexual o la seva identitat de gènere. En anglès també s’utilitza el terme outing, per referir-se a la campanya promoguda per un determinat sector del moviment de fer pública l’homosexualitat d’una persona famosa o socialment coneguda que tenia una actitud contrària al col·lectiu, per posar-la en evidència i així fer visible la seva voluntat de mantenir-se oculta.

Asexual

Persona que no sent atracció sexual per ningú.

Asexual gris

Persona que rarament experimenta l’atracció sexual, o només sota circumstàncies específiques, o d’una intensitat tan baixa que és negligible.

Assetjament per orientació sexual o identitat de gènere

La situació d’assetjament a la feina per raó d’orientació sexual i/o identitat i/o expressió de gènere, implica una certa reiteració d’actituds o comportaments que atempten contra la dignitat de les persones LGTBI, o que intenten generar un entorn intimidador, hostil, degradant..

%d bloggers like this: