FORMACIÓ: IGUALTAT DE GÈNERE A L’EMPRESA

Aquest curs està dirigit a formar persones professionals vinculades a l’àmbit de l’empresa o la gestió de persones, amb l’objectiu d’aconseguir queles empreses apliquin polítiques d’igualtat a les seves organitzacions; difondre la importància d’establir un pla d’Igualtat a l’empresa i promoure la incorporació de la perspectiva de gènere en totes les àrees de l’empresa, aconseguint un compromís actiu assumint la igualtat com un valor a nivell real i donant a conèixer els costos directes i indirectes de la no igualtat.

Formació de 20 hores subvencionada pel Consorci de la Formació Continua de la Generalitat de Catalunya.

Temari:

Sessió 1: Guia de sensibilització en Igualtaten càrrecs intermedis (primera part) 

Sessió 2Guia de sensibilització en Igualtaten càrrecs intermedis (segona part) 

Sessió 3: El Pla d’Igualtat 

Sessió 4: Àmbits del Pla d’Igualtat 

Sessió 5: Protocols per a la prevenció de l’assetjament sexual al’empresa. 

Sessió 6: Com incloure la diversitat sexual a l’empresa (primera part) 

Sessió 7: Com incloure la diversitat sexual a l’empresa (segona part) 

Sessió 8: Guia de llenguatge inclusiu (sessió on line) 

El curs tindrà lloc tots els dies 16, 18, 23, 26 i 30 de maig i 1, 8 i 13 de juny de 15 a 17.30 hores. La sessió del 13 de juny es farà de forma telemàtica, la resta són presencials a la seu de la FAGEM.

Inscripcions