FORMACIÓ: IGUALTAT DE GÈNERE A L’EMPRESA (20 h)

Objectius:

Aconseguir que les empreses apliquin polítiques d’igualtat a les seves organitzacions.

Difondre la importància d’establir un Pla d’Igualtat a l’empresa.

Promoure la incorporació de la perspectiva de gènere en totes les àrees de l’empresa.

Aconseguir un compromís actiu assumint la igualtat com un valor a nivell real.

Donar a conèixer els “costos” directes i indirectes de la no Igualtat

Temari:

25/4/2022: Guia de sensibilització en Igualtat en càrrecs intermedis I 

27/4/2022: Guia de sensibilització en Igualtat en càrrecs intermedis II

2/5/2022: El Pla d’Igualtat I 

5/5/2022: Àmbits del Pla d’Igualtat 

9/5/2022: Protocols per a la prevenció de l’assetjament sexual a l’empresa. 

11/5/2022: Com incloure la diversitat sexual a l’empresa I. 

16/5/2022: Com incloure la diversitat sexual a l’empresa II. 

18/5/2022: Guia de llenguatge inclusiu (on line) 

Dies 25 i 27 d’abril i 2, 5, 9, 11, 16 i 18 de maig

Horari: de 15h a 17h30

Aquest curs és presencial salvant el dia 18 de maig que serà en format virtual.

Amb la col·laboració de:

Inscriu-te!