Experiències en organització del temps de treball a les empreses de Catalunya

La conciliació aporta beneficis simultàniament a l’empresa i a les persones.
Estem davant d’una oportunitat del tipus “guanyar/guanyar”, i les empreses (grans i PIMES) que ho han entès i l’han posada en pràctica estan obtenint un avantatge estratègic que es tradueix en resultats econòmics positius per a l’organització.

BENEFICIS PER A L’EMPRESA
• Major grau de compromís en el desenvolupament i la productivitat en la companyia
• Reducció de l’estrès de les persones empleades i menys baixes laborals
• Reducció de costos derivats de la rotació i baixes laborals del personal
• Millora de la imatge pública enfront de clients i potencials clients (externs i interns)
• Reforç de la capacitat de l’empresa per retenir i atreure el talent dels i de les millors professionals
• Major facilitat per als processos de millora contínua
• Reducció de costos de control de les persones, direcció per objectius i confiança mútua
• Millora qualitativa de la cultura d’empresa (missió, visió i valors)

BENEFICIS PER A LA PERSONA
• Millora de l’autoestima i de la motivació
• Reducció de costos personals i familiars
• Reducció d’estrès
• Major satisfacció interna per la conciliació de la vida laboral i personal
• Treball en un entorn més còmode i compromès
• Menor sensació de culpabilitat per falta de temps per atendre els plans personals
• Increment de l’ocupabilitat i millor desenvolupament en la trajectòria professional a la mateixa empresa
• Millora de la gestió del temps laboral, personal i familiar

EXPERIÈNCIES EN ORGANITZACIÓ DEL TEMPS DE TREBALL A LES EMPRESES DE CATALUNYA

%d bloggers like this: