Silvia Tosca és tècnica de promoció econòmica i treballa com a agent d’Igualtat i tècnica de projectes a la FAGEM. Ella és qui coordina l’Àrea d’Igualtat de la federació i s’encarrega de promocionar i impulsar la igualtat entre les empreses de la comarca.

Quina és la situació general de la igualtat a les empreses de la comarca?

La realitat és que hi ha molt poques empreses al Maresme que tinguin un pla d’igualtat registrat. Poc a poc es van incorporant més empreses però la realitat ens demostra que encara no hi ha massa interès mes enllà del que estan obligades per llei.

Actualment només és obligatori disposar d’un pla d’igualtat per empreses de més de 100 treballadors (a partir del 2022 ho serà també per empreses de més de 50). Més enllà d’obligacions, quins beneficis aporta a una empresa disposar de polítiques d’igualtat?

Els beneficis són moltíssims! Des de disminució de l’absentisme laboral, disminució de la rotació, un increment de la productivitat i la qualitat. Les polítiques d’igualtat acaben repercutint en uns majors beneficis empresarials i menor risc financer. Les empreses amb alts nivells de paritat i on les dones ocupen càrrecs de responsabilitat i lideratge incrementen la seva rendibilitat significativament. També s’ha demostrat que aquestes empreses tenen una major capacitat d’atracció, contractació i fidelització de personal qualificat. I no oblidem la millora de la imatge de l’empresa, la percepció interna positiva i el posicionament i la imatge de l’empresa cap a l’exterior….

Seguir llegint

%d bloggers like this: