'Diferents però iguals' és un projecte impulsat des de l’Àrea d’Igualtat de la FAGEM que vol fomentar les bones pràctiques per tal que l’empresariat pugui d’adoptar una cultura diversa i pro igualtat i no discriminar per qüestions de sexe, raça, orientació sexual o qualsevol altre condició. Assolir entorns de treball productius, segurs i respectuosos per a totes les persones i combatre qualsevol tipus de discriminació ha estat i és una prioritat per a la FAGEM i en aquesta línia neix aquest projecte que vol mostrar a les empreses que comptar amb equips humans diversos i plurals pot esdevenir un element competitiu de primera magnitud, especialment si ve afavorit per un marc d’igualtat d’oportunitats.

L’Anna Caballé té 34 anys i actualment treballa en un comerç. Al seu dia va haver de renunciar a la seva feina per a fer-se càrrec d’una familiar directa. Des de llavors és destinatària de la renda garantida de ciutadania i usuària del programa MAIS al Centre de Formació i Prevenció, un programa de mesures actives d’inserció per a persones destinatàries de la renda garantida. Gràcies a aquest programa l’Anna va aconseguir la feina que té actualment.

El fet de ser perceptora de la renda garantida de ciutadania a causa de responsabilitats familiars, t’ha portat algun problema en el món laboral?
De moment no m’he trobat amb cap problema per ser preceptora de la RGC.

Els processos de selecció de personal donen la mateixa oportunitat a tothom?
Des de la meva experiència sí que donen la mateixa oportunitat a tothom.

Què valoraries positivament de les persones en risc d’exclusió social en un procés de selecció?

Les ganes que tenim de tornar a treballar per tornar-nos a sentir realitzats, tant personal com professionalment.

Com milloraries la inclusió de les persones amb dificultats dins les empreses?
Les empreses haurien de realitzar programes com els que es fa el Centre de Formació i Prevenció per assegurar la inserció laboral de les persones en risc d’exclusió social.

Com sensibilitzaries als/les teus/teves companys/es de feina per tal de millorar la situació sociolaboral de les persones amb dificultats a l’empresa?

Intentaria fer-los veure que tots som iguals i l’única cosa que volen és treballar.

Creus que manca més pedagogia i valors relacionats amb la diversitat  a la nostra societat?

Per sort la societat va canviant a millor, però encara queda una part de la societat que tenen el concepte que les persones que rebem una ajuda som persones que no volem treballar.